កម្មវិធី​សិក្សា

ថ្នាក់​ថែ​ទាំ​កុមារ

ចាប់​ពី​អាយុ១៨ខែ​ដល់​២​ឆ្នាំ

ពី​ម៉ោង​៨​ព្រឹក​ដល់​ម៉ោង​៤​:​៣០​រសៀល​​ថ្នាក់​ពេញ​ពេល​និង​កន្លះ​ពេល

ថ្នាក់​កំរិត​មត្តេយ្យ

អាយុ​២​ឆ្នា​ដល់​៥​ឆ្នាំ

ពី​ម៉ោង​៨​ព្រឹក​ដល់​ម៉ោង​៤​:​៣០​រសៀល​ថ្នាក់​ពេញពេល​និង​កន្លះ​ពេល

ថ្នាក់បឋមសិក្សា

(ថ្នាក់​ទី១-៤)

ពី​ម៉ោង​៨​ព្រឹក​ដល់​ម៉ោង​៤​:​៣០​រសៀល​ថ្នាក់​ពេញពេល​​និង​កន្លះ​ពេល

ថ្នាក់​វិទ្យាល័យ

(ថ្នាក់​ទី៧-១២)

ពី​ម៉ោង​៨​ព្រឹក​ដល់​ម៉ោង​៤​:​៣០​រសៀល​ថ្នាក់​ពេញពេល


about

 

អំពី​យើង

នៅ​សាលា​រៀនទ្រូ​វិហ្សិន​យើង​ខ្ញុំ​នឹង​ផ្ដល់​ជូន​នូវ​ការ​យកចិត្ត​ទុក​ដាក់​ផ្នែក​ភាសា​បរទេស​ដូច​ជា​ភាសា​អង់គ្លេស​និង​ភាសា​ចិន​ហើយ​ជា​ពិសេស​នោះ​គឺ​ភាសា​ខ្មែរ​ដែល​ជា​ភាសា​ជាតិ​យើង។​ជាមួយ​គ្នា​នោះ​ដែរ​ក្មេងៗ​សិស្សានុសិស្ស​និង​មាន​បរិយាកាស​ទីធ្លា​សំរាប់​លេង​កំសាន្ត​ដែល​ពេញ​ដោយ​សុវត្ថិភាព​ផា​សុខភាព​ផង​ដែរ។​មិន​ត្រឹមតែ​ប៉ុណ្ណោះ​ក្មេង​ៗសិស្សានុសិស្ស​នឹង​ទទួល​បាន​នូវ​ឱកាស​សំរាប់​បញ្ចេញ​សមត្ថភាព​និង​អភិវឌ្ឍន​​ជំនាញ​របស់​ខ្លួន​នា​ពេល​អនាគត។​យើង​ជឿ​ថា​ការ​អប់រំ​របស់​ក្មេងៗ​មិន​ទាន់​ចប់​ត្រឹមតែ​រៀន​ក្នុង​ថ្នាក់​នោះ​ទេ​តែ​ពួក​គេ​នឹង​ទទួល​បាន​នូវ​បទ​ពិសោធន៍​ជា​ច្រើន​ទៀត​ជា​រៀង​រាល់​ថ្ងៃ​ដើម្បី​តម្រង់​ជីវិត​របស់​ពួក​គេ​ម្នាក់ៗ​សំរាប់​អនាគត​ផង​ដែរ។​ក្នុង​នោះ​ដែរ​បុគ្គលិក​ហើយ​និង​គ្រួ​បង្រៀន​នីមួយៗ​ខិត​ខំ​យកចិត្ត​ទុក​ដាក់​សំរាប់​ការ​អប់រំ​មួយ​នេះ​ខ្លាំង​ណាស់។​យើង​ខ្មុំ​អាច​ធានា​បាន​ថា​គ្រប់​ក្មេងៗ​និង​បាន​រៀន​ពី​ជន​ជាតិ​ដើម​ពិត​ប្រាក​ដ​មែន។​​ជា​មួយ​គ្នា​នេះ​ដែរ​គ្រប់​គ្រួ​បង្រៀន​ទាំង​អស់​នឹង​ក្លាយ​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​ការ​ការពារ​ផ្គត់ផ្គង់​ទៅ​តាម​ថ្នាក់​តូចៗ​ដែល​អាច​ធានា​អោយ​ក្មេងៗ​រៀន​កាន់​តែ​ជោគជ័យ​ថែម​ទៀត​ផង។ យើង​ខ្ញុំ​ក៏​មាន​ការ​លើក​ទឹកចិត្ត​អោយ​ឪពុកម្ដាយ​សិស្ស​អាច​និង​មក​ចូល​រួម​ដើម្បី​តាម​ដាន​ការ​សិក្សា​របស់​ក្មេងៗ​ដើម្បី​អោយ​យើង​ខ្ញុំ​មាន​ទំនុក​ចិត្ដ​និង​បទ​ពិសោធន៍​ទៅ​មុខ​ទៀត​ដើម្បី​អនាគត​របស់​ក្មេងៗ​ទាំង​អស់​គ្នា។

សំភារះ​សិក្សា​ប្រចាំឆ្នាំ

សម្ភារៈសិក្សា ក្លឹបកីឡា សេវាកម្មសាលា ដំណើរ​ភេសាន្ត សកម្មភាព​ប្រចាំ​សាលា ...
កម្មវិធី​កន្លះថ្ងៃ
US$ 250 ប្រចាំឆ្នាំ
កម្មវិធី​ពេញ​១​ថ្ងៃ
US$ 300 ប្រចាំឆ្នាំ

តម្លៃ​សិក្សា

ថ្នាក់​មត្តេយ្យ​អន្តរជាតិ

ថ្ងៃច័ន្ទដល់សុក្រ ត្រីមាស ឆមាស ប្រចាំឆ្នាំ
ថ្នាក់​កន្លះថ្ងៃ
(8:00-11:20 / 01:00-04:20)
US$ 400 US$ 800 US$ 1600
Family Fund Project -5%=760 -10%=1440
ថ្នាក់​ពេញ​១​ថ្ងៃ
(8:00-1:20 & 01:00-04:20)
US$ 550  US$ 1100  US$ 2200
Family Fund Project -5%=1045 -10%=1980

ថ្នាក់​បឋម​សិក្សា​ទី ១ - ៦

ថ្ងៃច័ន្ទដល់សុក្រ ត្រីមាស ឆមាស ប្រចាំឆ្នាំ
ថ្នាក់​កន្លះ​ថ្ងៃ US$ 400 US$ 800 US$ 1600
Family Fund Project -5%=760 -10%=1440
ពេញ​១​​ថ្ងៃ
(8:00-11:20 & 01:00-04:20)
US$ 600 US$ 1200 US$ 2400
Family Fund Project -5%=1140 -10%=2160

ថ្នាក់​វិទ្យាល័យ​ទី ៧ - ១២

ថ្ងៃច័ន្ទដល់សុក្រ ត្រីមាស ឆមាស ប្រចាំឆ្នាំ
ថ្នាក់​កន្លះ​ថ្ងៃ
(8:00-11:20 / 01:00-04:20)
US$ 540 US$ 1080 US$ 2160
Family Fund Project -5%=1026 -10%=1944
ថ្នាក់​ពេញ​១​ថ្ងៃ
(8:00-11:20 & 01:00-04:20)
US$ 750  US$ 1500  US$ 3000
Family Fund Project -5%=1425 -10%=2700

ទំនាក់ទំនង

If you would like any further information, or would like to visit the school please feel free to contact us.
We are happy to answer any questions and a visit is the best way to experience the warm and friendly atmosphere.

012 30 31 88
For general inquiries regarding the school and admissions ask for Vatey.
For information regarding accounts and fee paying ask for Ms. Mom B. Mary.
For academic information ask for Mr. Marc.
For additional information ask to speak with the School Vice-Director Ms. Mom B. Mary.

Email

For any written enquiries, in English or Khmer, email us at:
administration@truevisions.edu.kh

School Address

If you would like to visit with your family, you can find us at:
#81, Street 608,
Sankat Boeungkork II,
Toulkok, Phnom Penh,
Cambodia